Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

BricksDirect veľmi záleží na vašom súkromí. Preto spracúvame len údaje, ktoré potrebujeme na (zlepšenie) našich služieb, a s informáciami, ktoré sme o vás a vašom používaní našich služieb zhromaždili, zaobchádzame opatrne. Vaše údaje nikdy neposkytujeme tretím stranám na komerčné účely.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie webovej stránky a služieb poskytovaných spoločnosťou BricksDirect. Dátum účinnosti týchto podmienok je 25. máj 2018, zverejnením novej verzie strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, aké informácie o vás zhromažďujeme, na čo sa tieto informácie používajú a s kým a za akých podmienok, ak vôbec, môžu byť tieto informácie poskytnuté tretím stranám. Vysvetľujeme vám tiež, ako uchovávame vaše údaje a ako chránime vaše údaje pred zneužitím a aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu kontaktnú osobu pre otázky ochrany osobných údajov, kontaktné údaje nájdete na konci našich zásad ochrany osobných údajov.

Prehľad o spracovaní údajov

Dole si môžete prečítať, ako spracúvame vaše údaje, kde ich ukladáme (alebo nechávame ukladať), aké bezpečnostné techniky používame a pre koho sú údaje prístupné.

Softvér internetového obchodu

Prestashop

Náš internetový obchod je vytvorený pomocou softvéru Prestashop. Osobné údaje, ktoré nám sprístupníte na účely našich služieb, budú zdieľané s touto stranou. Spoločnosť Prestashop má prístup k vašim údajom, aby nám poskytla (technickú) podporu, nikdy nepoužije vaše údaje na iné účely. Spoločnosť Prestashop je povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia na základe zmluvy, ktorú sme s ňou uzavreli. Tieto bezpečnostné opatrenia pozostávajú z použitia šifrovania SSL a prísnej politiky hesiel. Prestashop používa súbory cookie na zhromažďovanie technických informácií týkajúcich sa vášho používania softvéru, žiadne osobné údaje sa nezhromažďujú a/alebo neukladajú. Spoločnosť Prestashop si vyhradzuje právo zdieľať zhromaždené údaje v rámci vlastnej skupiny spoločností s cieľom ďalšieho zlepšovania služieb.

Webhosting

Siteground

Webhostingové a e-mailové služby nakupujeme od spoločnosti Siteground. Spoločnosť Siteground spracúva osobné údaje v našom mene a nepoužíva vaše údaje na vlastné účely. Môže však zhromažďovať metadáta o používaní služieb. Tieto údaje nie sú osobnými údajmi. Spoločnosť Siteground prijala primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabránila strate a neoprávnenému použitiu vašich osobných údajov. Spoločnosť Siteground je povinná zachovávať mlčanlivosť v súlade so zmluvou o mlčanlivosti.

E-mail a poštové zoznamy

Hotmail

Na našu pravidelnú obchodnú e-mailovú prevádzku využívame služby služby Hotmail. Táto strana prijala primerané technické a organizačné opatrenia, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo zneužitiu, strate a poškodeniu vašich a našich údajov. Služba Hotmail nemá prístup do našej schránky a všetku našu e-mailovú prevádzku považujeme za dôvernú.

Spracovatelia platieb

Mollie

Na spracovanie (časti) platieb v našom internetovom obchode používame platformu Mollie. Spoločnosť Mollie spracúva vaše meno, adresu a miesto bydliska a vaše platobné údaje, ako je číslo bankového účtu alebo kreditnej karty. Spoločnosť Mollie prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť Mollie si vyhradzuje právo používať vaše údaje na ďalšie zlepšovanie svojich služieb a v tejto súvislosti zdieľať (anonymizované) údaje s tretími stranami. Všetky uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na tie časti služieb spoločnosti Mollie, na ktoré využíva tretie strany. Spoločnosť Mollie neuchováva vaše údaje dlhšie, ako povoľuje zákon.

PayPal

Na spracovanie (časti) platieb v našom internetovom obchode používame platformu PayPal. Spoločnosť PayPal spracúva vaše meno, adresu a miesto bydliska a vaše platobné údaje, ako je číslo bankového účtu alebo kreditnej karty. Spoločnosť PayPal prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo používať vaše údaje na ďalšie zlepšovanie svojich služieb a v rámci tohto procesu zdieľať (anonymizované) údaje s tretími stranami. Všetky vyššie uvedené ochranné opatrenia týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na zložky služieb PayPal, na ktoré využíva tretie strany. Spoločnosť PayPal neuchováva vaše údaje dlhšie, ako povoľuje zákon.

Klarna

Na spracovanie (časti) platieb v našom internetovom obchode používame platformu Klarna. Spoločnosť Klarna spracúva vaše meno, adresu a miesto bydliska a vaše platobné údaje, ako je číslo bankového účtu alebo kreditnej karty. Spoločnosť Klarna prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť Klarna si vyhradzuje právo používať vaše údaje na ďalšie zlepšovanie svojich služieb a v rámci tohto procesu zdieľať (anonymizované) údaje s tretími stranami. Všetky vyššie uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na zložky služieb spoločnosti Klarna, na ktoré využíva tretie strany. Spoločnosť Klarna nebude uchovávať vaše údaje dlhšie, ako povoľuje zákon.

Pásik

Na spracovanie (časti) platieb v našom internetovom obchode používame platformu Stripe. Stripe spracúva vaše meno, adresu a bydlisko a vaše platobné údaje, ako je číslo bankového účtu alebo kreditnej karty. Spoločnosť Stripe prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť Stripe si vyhradzuje právo používať vaše údaje na ďalšie zlepšovanie svojich služieb a v tejto súvislosti zdieľať (anonymizované) údaje s tretími stranami. Všetky vyššie uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na zložky služieb spoločnosti Stripe, na ktoré využíva tretie strany. Spoločnosť Stripe neuchováva vaše údaje dlhšie, ako povoľuje zákon.

Ocenenia

Kiyoh

Ocenenia zhromažďujeme prostredníctvom platformy Kiyoh. Ak zanecháte hodnotenie prostredníctvom Kiyoh, musíte uviesť svoje meno, bydlisko a e-mailovú adresu. Spoločnosť Kiyoh nám tieto informácie poskytne, aby sme mohli recenziu prepojiť s vašou objednávkou. Spoločnosť Kiyoh tiež zverejní vaše meno a miesto bydliska na svojej vlastnej webovej lokalite. V niektorých prípadoch vás spoločnosť Kiyoh môže kontaktovať, aby vám poskytla vysvetlenie k vašej recenzii. V prípade, že vás vyzveme na zaslanie recenzie, poskytneme spoločnosti Kiyoh vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto informácie použije iba na jediný účel, a to na pozvanie na zaslanie recenzie. Spoločnosť Kiyoh prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Spoločnosť Kiyoh si vyhradzuje právo zapojiť tretie strany na účely poskytovania služieb, na ktoré sme spoločnosti Kiyoh udelili súhlas. Všetky vyššie uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na tie časti služieb spoločnosti Kiyoh, na ktoré využíva tretie strany. Spoločnosť Kiyoh bude uchovávať vaše osobné údaje dovtedy, kým budete uchovávať recenziu uverejnenú na platforme. Spoločnosť Kiyoh vymenovala úradníka pre ochranu údajov; kontaktné údaje tohto úradníka nájdete na webovej lokalite spoločnosti Kiyoh.

Doprava a logistika

DPD

Ak si u nás objednáte tovar, je našou úlohou, aby vám bol váš balík doručený. Na realizáciu doručenia využívame služby spoločnosti DPD. Preto je potrebné, aby sme spoločnosti DPD poskytli vaše meno, adresu a miesto bydliska. Spoločnosť DPD používa tieto údaje len na účely plnenia zmluvy. V prípade, že DPD angažuje subdodávateľov, DPD sprístupní vaše údaje aj týmto stranám.

FedEx

Ak u nás zadáte objednávku, je našou úlohou, aby vám bol váš balík doručený. Na doručovanie využívame služby spoločnosti FedEx. Je potrebné, aby sme spoločnosti FedEx poskytli informácie o vašom mene, adrese a mieste bydliska. Spoločnosť FedEx tieto údaje používa len na účely plnenia zmluvy. V prípade, že spoločnosť FedEx angažuje subdodávateľov, spoločnosť DPD sprístupní vaše údaje aj týmto stranám.

Fakturácia a účtovníctvo

SnelStart

Na našu správu a vedenie účtovníctva využívame služby spoločnosti SnelStart. Zdieľame údaje o vašom mene, adrese a mieste bydliska a údaje týkajúce sa vašej objednávky. Tieto údaje sa používajú na správu predajných faktúr. Na našu správu a vedenie účtovníctva využívame služby spoločnosti SnelStart. Zdieľame vaše meno, adresu a údaje o meste a údaje týkajúce sa vašej objednávky. Tieto údaje sa použijú na správu predajných faktúr. Vaše osobné údaje budú odoslané a uložené chráneným spôsobom. Spoločnosť SnelStart je povinná zachovávať mlčanlivosť a s vašimi údajmi bude zaobchádzať dôverne. Spoločnosť SnelStart nepoužije vaše osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené vyššie.

Externé predajné kanály

Bol.com

Predávame (niektoré) naše produkty prostredníctvom platformy Bol.com. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, Bol.com zdieľa vašu objednávku a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Amazon

Predávame (časť) našich produktov prostredníctvom platformy Amazon. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť Amazon zdieľa vašu objednávku a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Blokker

Predávame (časť) našich článkov prostredníctvom platformy Blokker. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť Blokker zdieľa vaše údaje o objednávke a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Cdon

Predávame (časť) našich výrobkov prostredníctvom platformy Cdon. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť Cdon zdieľa vaše údaje o objednávke a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Fnac

Predávame (časť) našich výrobkov prostredníctvom platformy Fnac. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť Fnac zdieľa vaše objednávky a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Cdiscount

Predávame (časť) našich výrobkov prostredníctvom platformy Cdiscount. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť Cdiscount zdieľa vaše objednávky a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Kleertjes.com

Predávame (časť) našich výrobkov prostredníctvom platformy Kleertjes.com. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, potom nám spoločnosť Kleertjes.com zdieľa vašu objednávku a osobné údaje. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Fruugo

Predávame (časť) našich produktov prostredníctvom platformy Fruugo. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť Fruugo zdieľa vaše objednávky a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

BrickLink

Predávame (časť) našich výrobkov prostredníctvom platformy BrickLink. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť BrickLink zdieľa vaše objednávky a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

BrickOwl

Predávame (niektoré) naše výrobky prostredníctvom platformy BrickOwl. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, spoločnosť BrickOwl zdieľa vaše objednávky a osobné údaje s nami. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.

Účel spracovania údajov

Všeobecný účel spracovania údajov

Vaše údaje používame výlučne na účely poskytovania našich služieb. To znamená, že účel spracovania vždy priamo súvisí s objednávkou, ktorú ste poskytli. Vaše údaje nepoužívame na (cielené) marketingové účely. Ak nám poskytnete údaje a my ich neskôr použijeme na to, aby sme vás kontaktovali - inak ako na vašu žiadosť - požiadame vás o výslovný súhlas s takýmto konaním. Vaše údaje sa nebudú poskytovať tretím stranám, okrem prípadov, keď ide o plnenie účtovných a iných administratívnych povinností. Všetky tieto tretie strany sú viazané mlčanlivosťou na základe zmluvy medzi nimi a nami alebo prísahy či zákonnej povinnosti.

Automaticky zhromažďované údaje

Údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú na našej webovej stránke, sa spracúvajú s cieľom ďalšieho zlepšovania našich služieb. Tieto údaje (napr. vaša IP adresa, webový prehliadač a operačný systém) nepredstavujú osobné údaje.

Spolupráca s daňovým a trestným vyšetrovaním

V niektorých prípadoch môže spoločnosť BricksDirect na základe zákonnej povinnosti zdieľať vaše údaje v súvislosti so štátnymi daňovými alebo trestnými vyšetrovaniami. V takom prípade sme nútení vaše údaje zdieľať, ale budeme sa tomu brániť v rámci možností, ktoré nám zákon ponúka.

Obdobia zabezpečenia

Vaše údaje uchovávame, kým ste naším klientom. To znamená, že váš klientsky profil budeme uchovávať dovtedy, kým neoznámite, že už nechcete využívať naše služby. Ak nám to oznámite, budeme to považovať aj za žiadosť o zabudnutie. Na základe platných administratívnych povinností sme povinní uchovávať faktúry obsahujúce vaše (osobné) údaje, takže tieto údaje budeme uchovávať tak dlho, ako bude plynúť príslušné obdobie. Zamestnanci však už nemajú prístup k vášmu klientskemu profilu a dokumentom, ktoré sme vytvorili na základe vašej objednávky.

Vaše práva

V súlade s platnými anglickými a európskymi právnymi predpismi máte ako dotknutá osoba určité práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame my alebo v našom mene. Nižšie vysvetľujeme, o aké práva ide a ako sa môžete týchto práv dovolávať. Aby sme zabránili zneužitiu, budeme v zásade zasielať kópie a odpisy vašich údajov len na vašu e-mailovú adresu, ktorá je nám už známa. Ak si želáte údaje dostávať na inú e-mailovú adresu alebo napríklad poštou, požiadame vás o identifikáciu. Spracované žiadosti evidujeme; v prípade zabudnutej žiadosti uchovávame anonymizované údaje. Všetky výpisy a kópie údajov vám zašleme v strojovo čitateľnom formáte údajov, ktorý používame v rámci našich systémov. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje používame nesprávnym spôsobom, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Právo

Máte právo kedykoľvek nahliadnuť do údajov, ktoré spracúvame alebo sme spracúvali a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré sa dajú vysledovať až k vám. V tomto zmysle môžete podať žiadosť našej kontaktnej osobe pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť potom dostanete do 30 dní. Ak vašej žiadosti vyhovieme, zašleme vám kópiu všetkých údajov s prehľadom spracovateľov, ktorí tieto údaje uchovávajú, s uvedením kategórie, v rámci ktorej sme tieto údaje uložili, na nám známu e-mailovú adresu.

Právo na opravu

Máte právo kedykoľvek si vyžiadať údaje, ktoré spracúvame (alebo sme spracúvali) a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré sa dajú vysledovať až k vám. V tomto zmysle môžete podať žiadosť našej kontaktnej osobe pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na vašu žiadosť potom dostanete do 30 dní. Ak vašej žiadosti vyhovieme, zašleme vám potvrdenie o úprave údajov na e-mailovú adresu, ktorú máme v evidencii.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo kedykoľvek obmedziť údaje, ktoré spracúvame (alebo sme spracúvali) a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré sa dajú vysledovať až k vám. V tomto zmysle môžete podať žiadosť našej kontaktnej osobe pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť potom dostanete do 30 dní. Ak vašej žiadosti vyhovieme, pošleme vám na e-mailovú adresu, ktorú máme v našom súbore, potvrdenie, že údaje sa nebudú ďalej spracúvať, kým obmedzenie nezrušíte.

Oprávnenie na prenosnosť

Vždy máte právo na to, aby údaje, ktoré spracúvame alebo sme spracúvali a ktoré sa týkajú vašej osoby alebo ktoré možno vysledovať k vašej osobe, spracúvala iná strana. V tomto zmysle môžete podať žiadosť našej kontaktnej osobe pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť potom dostanete do 30 dní. Ak vašej žiadosti vyhovieme, zašleme vám kópie alebo odpisy všetkých údajov o vás, ktoré sme spracovali alebo ktoré na náš pokyn spracovali iní spracovatelia alebo tretie strany, na nám známu e-mailovú adresu. V takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme môcť ďalej poskytovať službu, pretože v takom prípade už nebude možné zaručiť bezpečné prepojenie dátových súborov.

Právo na námietku a iné práva

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou BricksDirect alebo v jej mene. Ak vznesiete námietku, spracúvanie údajov okamžite ukončíme až do vyriešenia vašej námietky. Ak je vaša námietka opodstatnená, sprístupníme vám kópie a/alebo odpisy údajov, ktoré spracúvame (alebo sme spracúvali), a následne spracúvanie natrvalo ukončíme. Máte tiež právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Vaše údaje nebudeme spracúvať takým spôsobom, aby sa toto právo uplatňovalo. Ak sa domnievate, že je to váš prípad, obráťte sa na našu kontaktnú osobu pre otázky ochrany osobných údajov.

Súbory cookie

Google Analytics

Na našej webovej stránke sú súbory cookie umiestnené americkou spoločnosťou Google v rámci služby "Analytics". Túto službu používame na sledovanie a získavanie správ o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Tento spracovateľ môže byť na základe platných zákonov a predpisov povinný poskytnúť prístup k týmto informáciám. Spoločnosti Google sme nepovolili používať získané analytické informácie pre iné služby spoločnosti Google.

Súbory cookie tretích strán

V prípade, že softvérové riešenia tretích strán používajú súbory cookie, je to uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Na tejto stránke však vždy nájdete najnovšiu verziu. Ak nové zásady ochrany osobných údajov ovplyvnia spôsob, akým spracúvame údaje, ktoré sme o vás už zhromaždili, upozorníme vás na to e-mailom.

Kontaktné údaje

BricksDirect
Elskensakker 30
5571SK Bergeijk
Holandsko

Telefón: +31 (0) 497 337145

E-mailová adresa: info@bricksdirect.com

Kontaktná osoba pre otázky ochrany osobných údajov

Niels Roest